ÔNG ĐẶNG TUẤN TÚ - CHỦ TỊCH CĐCS CTY CHANGSHIN VN (ĐỒNG NAI):

Toàn tâm vì người lao động

Ông Đặng Tuấn Tú (ngoài cùng, bên trái) trao phần tương trợ “Gia đình Changshin” cho người lao động.
Ông Đặng Tuấn Tú (ngoài cùng, bên trái) trao phần tương trợ “Gia đình Changshin” cho người lao động.
Ông Đặng Tuấn Tú (ngoài cùng, bên trái) trao phần tương trợ “Gia đình Changshin” cho người lao động.
Lên top