Toàn bộ Công ty Pouchen Việt Nam có gần 17.000 công nhân nghỉ dịch COVID-19

Công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam xét nghiệm COVID-19. Ảnh: CDC Đồng Nai
Công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam xét nghiệm COVID-19. Ảnh: CDC Đồng Nai
Công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam xét nghiệm COVID-19. Ảnh: CDC Đồng Nai
Lên top