VỤ HƠN TRĂM CÔNG NHÂN NHẬP VIỆN NGHI NGỘ ĐỘC KHÍ:

Toàn bộ công nhân Công ty TNHH Lợi Tín đã đi làm trở lại

Công nhân đi làm tại công ty Lợi Tín Lập Thạch. Ảnh: Tô Thế
Công nhân đi làm tại công ty Lợi Tín Lập Thạch. Ảnh: Tô Thế
Công nhân đi làm tại công ty Lợi Tín Lập Thạch. Ảnh: Tô Thế
Lên top