Tòa tiếp tục phân xử vụ người lao động kiện Cty TNHH DV bảo vệ Hàm Long