Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tọa đàm về quan hệ hợp tác của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động công đoàn

Các chủ tọa buổi tọa đàm “Mối quan hệ hợp tác, phối hợp hỗ trợ của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động công đoàn”. Ảnh: Bảo Trung
Các chủ tọa buổi tọa đàm “Mối quan hệ hợp tác, phối hợp hỗ trợ của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động công đoàn”. Ảnh: Bảo Trung
Các chủ tọa buổi tọa đàm “Mối quan hệ hợp tác, phối hợp hỗ trợ của lãnh đạo chuyên môn với hoạt động công đoàn”. Ảnh: Bảo Trung
Lên top