Tọa đàm về dự thảo Công ước chấm dứt bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc

Bà Andrea Prince, Chuyên gia về Luật LĐ (Văn phòng ILO tại Việt Nam) phát biểu tại buổi tọa đàm.
Bà Andrea Prince, Chuyên gia về Luật LĐ (Văn phòng ILO tại Việt Nam) phát biểu tại buổi tọa đàm.
Bà Andrea Prince, Chuyên gia về Luật LĐ (Văn phòng ILO tại Việt Nam) phát biểu tại buổi tọa đàm.
Lên top