Toạ đàm triển khai chính sách hỗ trợ người khó khăn do COVID-19

Tọa đàm  “Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19" diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Ảnh: Đinh Thu
Tọa đàm “Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19" diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Ảnh: Đinh Thu
Tọa đàm “Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19" diễn ra dưới hình thức trực tuyến. Ảnh: Đinh Thu
Lên top