Tọa đàm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ công đoàn

Bà Lê Thị Thanh Lam phát biểu bế mạc tại buổi tọa đàm. Ảnh: Kim Sang
Bà Lê Thị Thanh Lam phát biểu bế mạc tại buổi tọa đàm. Ảnh: Kim Sang
Bà Lê Thị Thanh Lam phát biểu bế mạc tại buổi tọa đàm. Ảnh: Kim Sang
Lên top