Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tọa đàm nâng cao chất lượng Ban Nữ công công đoàn các cấp tại Hà Tĩnh

Đồng chí Lê Nữ Ái Chi - Phó Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua.
Đồng chí Lê Nữ Ái Chi - Phó Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua.
Đồng chí Lê Nữ Ái Chi - Phó Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua.
Lên top