Tọa đàm nâng cao chất lượng Ban Nữ công công đoàn các cấp tại Hà Tĩnh

Đồng chí Lê Nữ Ái Chi - Phó Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua.
Đồng chí Lê Nữ Ái Chi - Phó Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua.
Đồng chí Lê Nữ Ái Chi - Phó Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua.
Lên top