Tọa đàm “Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam phát biểu đề dẫn tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Trần Vương
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam phát biểu đề dẫn tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Trần Vương
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam phát biểu đề dẫn tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Trần Vương
Lên top