Tọa đàm để nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS

Tọa đàm tại CĐ ngành Giáo dục. Ảnh: PHAN HÂN
Tọa đàm tại CĐ ngành Giáo dục. Ảnh: PHAN HÂN
Tọa đàm tại CĐ ngành Giáo dục. Ảnh: PHAN HÂN
Lên top