Tổ chức tốt Hội thi tay nghề PVOIL năm 2021

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam  Nghiêm Thuỳ Lan trao Quyết định giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn PVOIL cho ông Trần Việt Hùng. Ảnh: CĐN
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thuỳ Lan trao Quyết định giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn PVOIL cho ông Trần Việt Hùng. Ảnh: CĐN
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thuỳ Lan trao Quyết định giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn PVOIL cho ông Trần Việt Hùng. Ảnh: CĐN
Lên top