Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Trọng tâm phối hợp công tác 2019 - 2020 giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN:

Tổ chức tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động

Lên top