Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top