Tổ chức “Tết Sum vầy” tại công đoàn cơ sở có từ 300 công nhân trở lên

Công nhân Công ty cổ phần Dệt May Nam Định trong giờ làm việc. Ảnh minh họa.
Công nhân Công ty cổ phần Dệt May Nam Định trong giờ làm việc. Ảnh minh họa.
Công nhân Công ty cổ phần Dệt May Nam Định trong giờ làm việc. Ảnh minh họa.
Lên top