Tổ chức phiên chợ bán hàng giảm giá phục vụ mua sắm của người lao động

Phiên chợ bán hàng giảm giá cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận 2. Ảnh LĐLĐ Q.2
Phiên chợ bán hàng giảm giá cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận 2. Ảnh LĐLĐ Q.2
Phiên chợ bán hàng giảm giá cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận 2. Ảnh LĐLĐ Q.2
Lên top