Tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" lần thứ tư cho người lao động

Người lao động Công ty TNHH May Xuất khẩu Việt Mỹ chọn mua hàng. Ảnh Đức Long
Người lao động Công ty TNHH May Xuất khẩu Việt Mỹ chọn mua hàng. Ảnh Đức Long
Người lao động Công ty TNHH May Xuất khẩu Việt Mỹ chọn mua hàng. Ảnh Đức Long
Lên top