Công đoàn Công an nhân dân:

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở miền Bắc

Lên top