Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO): Hội thảo chính sách giảm hại về mại dâm