LĐLĐ Ninh Bình:

Tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh Ninh Bình

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi. Ảnh: NT
Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi. Ảnh: NT
Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi. Ảnh: NT
Lên top