LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: 

Tổ chức hội nghị phản biện dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Lên top