LĐLĐ tỉnh Thái Bình:

Tổ chức hoạt động về nguồn cho cán bộ nữ công dịp 8.3

Đoàn cán bộ nữ công của LĐLĐ tỉnh Thái Bình dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.Ảnh: N.V
Đoàn cán bộ nữ công của LĐLĐ tỉnh Thái Bình dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.Ảnh: N.V
Đoàn cán bộ nữ công của LĐLĐ tỉnh Thái Bình dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.Ảnh: N.V
Lên top