Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của LĐLĐ TP Hà Nội:

Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với đại diện công nhân

Biểu quyết thông qua đề án nhân sự, bầu bổ sung Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Hà Nội sáng 10.7. Ảnh: Linh Nguyên
Biểu quyết thông qua đề án nhân sự, bầu bổ sung Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Hà Nội sáng 10.7. Ảnh: Linh Nguyên
Biểu quyết thông qua đề án nhân sự, bầu bổ sung Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Hà Nội sáng 10.7. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top