LĐLĐ Yên Khánh (Ninh Bình):

Tổ chức diễn đàn “Tự hào 90 năm phấn đấu và trưởng thành”

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Lên top