Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình lần thứ V

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: NT
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: NT
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: NT
Lên top