Tổ chức cuộc thi trực tuyến về ATVSLĐ và phòng chống dịch COVID-19

Công đoàn Khánh Hòa phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Công đoàn Khánh Hòa
Công đoàn Khánh Hòa phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Công đoàn Khánh Hòa
Công đoàn Khánh Hòa phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Công đoàn Khánh Hòa
Lên top