Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019

Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tập huấn, trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn. Ảnh: Quốc Toản
Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tập huấn, trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn. Ảnh: Quốc Toản
Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tập huấn, trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ Công đoàn. Ảnh: Quốc Toản
Lên top