Tổ chức Công đoàn tỉnh Cà Mau đồng hành cùng người lao động

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng hướng dẫn NLĐ sử dụng ATM gạo miễn phí (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng hướng dẫn NLĐ sử dụng ATM gạo miễn phí (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng hướng dẫn NLĐ sử dụng ATM gạo miễn phí (ảnh Nhật Hồ)
Lên top