ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH KHANG - UỶ VIÊN T.Ư ĐẢNG, CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN:

Tổ chức Công đoàn luôn trân trọng doanh nghiệp chăm lo tốt cho người LĐ

Đồng chí Nguyễn Đình Khang (thứ ba, phải sang) và đồng chí Đỗ Tiến Sỹ (bìa trái) trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho 20 doanh nghiệp. Ảnh: V.L
Đồng chí Nguyễn Đình Khang (thứ ba, phải sang) và đồng chí Đỗ Tiến Sỹ (bìa trái) trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho 20 doanh nghiệp. Ảnh: V.L
Đồng chí Nguyễn Đình Khang (thứ ba, phải sang) và đồng chí Đỗ Tiến Sỹ (bìa trái) trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho 20 doanh nghiệp. Ảnh: V.L
Lên top