Tổ chức Công đoàn hưởng ứng quy định “Đã uống rượu bia – Không lái xe”

CNVCLĐ tỉnh Long An tuần hành hưởng ứng chủ trương "Đã uống rượu bia - Không lái xe". Ảnh: K.Q
CNVCLĐ tỉnh Long An tuần hành hưởng ứng chủ trương "Đã uống rượu bia - Không lái xe". Ảnh: K.Q
CNVCLĐ tỉnh Long An tuần hành hưởng ứng chủ trương "Đã uống rượu bia - Không lái xe". Ảnh: K.Q
Lên top