Tổ chức công đoàn đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng làm việc tại xã Bảo Toàn. Ảnh: Lương Nghiêm.
LĐLĐ tỉnh Cao Bằng làm việc tại xã Bảo Toàn. Ảnh: Lương Nghiêm.
LĐLĐ tỉnh Cao Bằng làm việc tại xã Bảo Toàn. Ảnh: Lương Nghiêm.
Lên top