Tổ chức Công đoàn cùng doanh nghiệp hỗ trợ người lao động

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang. Nguồn: VOV
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang. Nguồn: VOV
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân khu công nghiệp ở Bắc Giang. Nguồn: VOV
Lên top