Tổ chức Công đoàn có 7 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Lên top