LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Tổ chức Chương trình “Vầng trăng yêu thương” cho 150 học sinh con CNLĐ

Tiết mục Múa lân đặc sắc được biểu diễn tại Chương trình "Vầng trăng yêu thương" do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức. Ảnh: NT
Tiết mục Múa lân đặc sắc được biểu diễn tại Chương trình "Vầng trăng yêu thương" do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức. Ảnh: NT
Tiết mục Múa lân đặc sắc được biểu diễn tại Chương trình "Vầng trăng yêu thương" do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức. Ảnh: NT
Lên top