Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh:

Tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe gia đình công nhân

Công nhân và cán bộ công đoàn tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe gia đình - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Công nhân và cán bộ công đoàn tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe gia đình - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Công nhân và cán bộ công đoàn tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe gia đình - Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top