Tổ chức các điểm tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật

Tập huấn công tác tuyên giáo và tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được Công đoàn Hà Nội chú trọng. Ảnh: Ngọc Ánh
Tập huấn công tác tuyên giáo và tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được Công đoàn Hà Nội chú trọng. Ảnh: Ngọc Ánh
Tập huấn công tác tuyên giáo và tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được Công đoàn Hà Nội chú trọng. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top