Tổ chức bữa ăn giữa ca đặc biệt cho người lao động vào các dịp lễ kỷ niệm

Bữa ăn giữa ca của công nhân công ty Taekwang Vina. Ảnh: Minh Châu
Bữa ăn giữa ca của công nhân công ty Taekwang Vina. Ảnh: Minh Châu
Bữa ăn giữa ca của công nhân công ty Taekwang Vina. Ảnh: Minh Châu
Lên top