Công đoàn Đồng Nai:

Tổ chức “ATM gạo nghĩa tình” và “Siêu thị 0 đồng” giúp công nhân khó khăn

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai (bìa phải) trao phần quà hỗ trợ của tổ chức công đoàn cho người lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19_Ảnh: Hà Anh Chiến
Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai (bìa phải) trao phần quà hỗ trợ của tổ chức công đoàn cho người lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19_Ảnh: Hà Anh Chiến
Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai (bìa phải) trao phần quà hỗ trợ của tổ chức công đoàn cho người lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19_Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top