Tổ an toàn COVID-19 - tấm lá chắn bảo vệ công nhân, đảm bảo sản xuất

Công nhân lao động Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI trong giờ làm việc. 
Ảnh: Linh Nguyên
Công nhân lao động Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI trong giờ làm việc. Ảnh: Linh Nguyên
Công nhân lao động Công ty cổ phần cơ khí Đông Anh LICOGI trong giờ làm việc. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top