TKV phấn đấu giảm tồn kho những tháng cuối năm 2017: Không hề dễ dàng!

Một lớp đào tạo thợ lò ở Trường CĐ Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: T.N.D
Một lớp đào tạo thợ lò ở Trường CĐ Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: T.N.D
Một lớp đào tạo thợ lò ở Trường CĐ Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: T.N.D
Lên top