BUỘC PHẢI CẮT GIẢM HƠN 3.000 LAO ĐỘNG:

TKV đề nghị xuất khẩu than chất lượng cao để “giải nguy”