Tỉnh ủy Thái Bình dâng hương tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.
Lên top