Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giấu dịch

Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu các cấp đặc biệt chú ý công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất có đông công nhân lao động. Ảnh: Phương Linh
Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu các cấp đặc biệt chú ý công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất có đông công nhân lao động. Ảnh: Phương Linh
Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu các cấp đặc biệt chú ý công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất có đông công nhân lao động. Ảnh: Phương Linh
Lên top