Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhất trí với nhiều kiến nghị của LĐLĐ Hà Tĩnh

Ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh kết luận tại buổi làm việc liên quan đến một số đề xuất của LĐLĐ Hà Tĩnh sáng 12.4. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh kết luận tại buổi làm việc liên quan đến một số đề xuất của LĐLĐ Hà Tĩnh sáng 12.4. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh kết luận tại buổi làm việc liên quan đến một số đề xuất của LĐLĐ Hà Tĩnh sáng 12.4. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top