CUỘC THI VIẾT “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Tình trạng thiếu lao động nghề biển ở Thanh Hoá

Để vận hành những con tàu cá vỏ thép công suất lớn cần nhiều nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ, kỹ thuật hiện đại.  Ảnh: X.H
Để vận hành những con tàu cá vỏ thép công suất lớn cần nhiều nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ, kỹ thuật hiện đại. Ảnh: X.H
Để vận hành những con tàu cá vỏ thép công suất lớn cần nhiều nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ, kỹ thuật hiện đại. Ảnh: X.H
Lên top