Tình trạng thất thu kinh phí công đoàn vẫn còn nhiều

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top