Tỉnh Quảng Trị phát động Tháng công nhân năm 2021

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top