Tình nguyện viên Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, trở về sản xuất

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - tiễn các tình nguyện viên về để tham gia sản xuất.
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - tiễn các tình nguyện viên về để tham gia sản xuất.
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - tiễn các tình nguyện viên về để tham gia sản xuất.
Lên top