Tỉnh Hòa Bình: Tặng quà Tết cho phụ nữ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn