THANH HÓA HOÀN THÀNH SẮP XẾP CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC CẤP HUYỆN:

Tinh gọn hơn, hiệu quả hơn

Kỳ đại hội cuối cùng của Công đoàn Giáo dục TP.Sầm Sơn, ngày 12.7.2017. Sau ngày này, các công đoàn nhà trường sẽ trực thuộc LĐLĐ TP.Sầm Sơn. Ảnh: P.V
Kỳ đại hội cuối cùng của Công đoàn Giáo dục TP.Sầm Sơn, ngày 12.7.2017. Sau ngày này, các công đoàn nhà trường sẽ trực thuộc LĐLĐ TP.Sầm Sơn. Ảnh: P.V
Kỳ đại hội cuối cùng của Công đoàn Giáo dục TP.Sầm Sơn, ngày 12.7.2017. Sau ngày này, các công đoàn nhà trường sẽ trực thuộc LĐLĐ TP.Sầm Sơn. Ảnh: P.V
Lên top